OUT IN JAPAN

あなたの輝く姿が、つぎの誰かの勇気となる。

PROJECT #018 LESLIE KEE

 • SATSUKI NISHIHARA
 • SHIHO SHIMOYAMADA
 • KENICHI IWATATE
 • AZUTO TOKUNAGA
 • MINORI TOKIEDA
 • KYOSHIRO IWASAKI
 • TERUMASA KATSUMATA
 • MAI YUDA

 • KEISYU NANGOU
 • MATSURI SHIMAZU
 • FUMINORI KOBUKI
 • KIRARA OSHIDA
 • MASAHIRO YAMAGUCHI
 • KIYARI IWASAKI
 • SATOKO MINEURA
 • KAORU TOYAMA