OUT IN JAPAN

あなたの輝く姿が、つぎの誰かの勇気となる。

PROJECT #008 LESLIE KEE

 • MAIKO ABE
 • WATARU SASAKI
 • SATORU SHIRAKI
 • SHO SAKATA
 • YOSHIKAZU KUMAGAI
 • TOMOHIRO TAKAHASHI
 • KEISUKE SAITO
 • YUTA GOTO
 • YUMI FUJISAKI
 • KEIJI NAKAZAWA
 • MINORU ARIGA
 • SHO YAMAHARA
 • KEISUKE YOSHIDA
 • WATARU KUROE
 • SHIHO TORII
 • DAICHI ABE
 • MASAKI NUMATA
 • HIROMI SASAKI
 • SAKURA SASAKI

 • YUKO FUKUSHIMA
 • HARU YUKI
 • UTA HONMA
 • HARUKI HOSHI
 • ATSUSHI AKIYAMA
 • KINUYO HASHIGAYA
 • LATHIN LIN

 • Sinya Sugawara
 • Shun Satou
 • Yukina Ueno
 • Akane Shimizu
 • Eishou Koh
 • Kanno Koh
 • Sumire Takahashi
 • Jacqui Sasaki
 • Chika Takahashi